Feeds:
Bejegyzések
Hozzászólások

Archive for 2015 01 10

Tegnap a magyar nemzetközi jogász közösség színe-java Szegeden köszöntötte Bodnár László professzort a 70. születésnapja alkalmából. Az előadásokkal egybekötött könyvátadó jó hangulatban telt.

IMG_4387[1]Kovács Péter, az ICC nemrégiben megválasztott magyar bírája, az új Büntető Törvénykönyv nemzetközi jogi vonatkozásairól beszélt. Kategorizálta azon tényállásokat és egyéb rendelkezéseket, amelyek valamilyen módon hivatkoznak a nemzetközi jogra. Noha a törvény szövege nem következetes, például, hol kihirdetett nemzetközi szerződésre, hol hatályos nemzetközi szerződésre utal, mégis a gyakorlatban megfelelően értelmezhető.

Bruhács János a nemzetközi vízjog területén létrejött szerződéseket elemezte a nemzetközi szerződések jogát kodifikáló 1969. évi bécsi egyezmény fényében. Több mint 500 olyan nemzetközi szerződés van, amely államok közötti vízhasználatot rendez, különösen a nemzetközi folyók tekintetében.

Lamm Vanda az univerzális emberi jogi egyezményekhez tett fenntartások és kifogások rendszerét egy dzsungelhez hasonlította, és számos problémára hívta fel a figyelmet, az értelmetlen és értelmezhetetlen fenntartásoktól kezdve, az egyezmények keretében felállított bizottságok által kiadott dokumentumok jogi jellegén át az egyéni panaszig.

Valki László az Iránnal és Oroszországgal szemben az elmúlt években alkalmazott szankciókat vizsgálta, és hangsúlyozta, hogy a gazdasági szankciók működnek, így azokon nem kellene enyhíteni vagy félúton abbahagyni.

Az ünnepi ülés következő részében a szegedi jogi kar dékánja, Hajdú József adta át Bodnár Lászlónak a liber amicorumot, amelybe Bodnár professzor 45 kollégája írt rövid cikket, tanulmányt.

IMG_4388[1]Bodnár László a szegedi nemzetközi jogi tanszék meghatározó alakja, 46 éve oktat. Az oktatás és kutatás terén Buza László és Nagy Károly, korábbi szegedi nemzetközi jogászok, által megteremtett hagyományokat vitte tovább a jogi pozitivizmus talaján. A szigorú külső mélyen érző, barátságos belsőt rejt, aki sok más hallgatójával együtt engem is “pályára állított”. Nélküle nem lettem volna, lennék nemzetközi jogász. Isten éltesse!

Read Full Post »