Feeds:
Bejegyzések
Hozzászólások

Archive for 2015. január

Tegnap a magyar nemzetközi jogász közösség színe-java Szegeden köszöntötte Bodnár László professzort a 70. születésnapja alkalmából. Az előadásokkal egybekötött könyvátadó jó hangulatban telt.

IMG_4387[1]Kovács Péter, az ICC nemrégiben megválasztott magyar bírája, az új Büntető Törvénykönyv nemzetközi jogi vonatkozásairól beszélt. Kategorizálta azon tényállásokat és egyéb rendelkezéseket, amelyek valamilyen módon hivatkoznak a nemzetközi jogra. Noha a törvény szövege nem következetes, például, hol kihirdetett nemzetközi szerződésre, hol hatályos nemzetközi szerződésre utal, mégis a gyakorlatban megfelelően értelmezhető.

Bruhács János a nemzetközi vízjog területén létrejött szerződéseket elemezte a nemzetközi szerződések jogát kodifikáló 1969. évi bécsi egyezmény fényében. Több mint 500 olyan nemzetközi szerződés van, amely államok közötti vízhasználatot rendez, különösen a nemzetközi folyók tekintetében.

Lamm Vanda az univerzális emberi jogi egyezményekhez tett fenntartások és kifogások rendszerét egy dzsungelhez hasonlította, és számos problémára hívta fel a figyelmet, az értelmetlen és értelmezhetetlen fenntartásoktól kezdve, az egyezmények keretében felállított bizottságok által kiadott dokumentumok jogi jellegén át az egyéni panaszig.

Valki László az Iránnal és Oroszországgal szemben az elmúlt években alkalmazott szankciókat vizsgálta, és hangsúlyozta, hogy a gazdasági szankciók működnek, így azokon nem kellene enyhíteni vagy félúton abbahagyni.

Az ünnepi ülés következő részében a szegedi jogi kar dékánja, Hajdú József adta át Bodnár Lászlónak a liber amicorumot, amelybe Bodnár professzor 45 kollégája írt rövid cikket, tanulmányt.

IMG_4388[1]Bodnár László a szegedi nemzetközi jogi tanszék meghatározó alakja, 46 éve oktat. Az oktatás és kutatás terén Buza László és Nagy Károly, korábbi szegedi nemzetközi jogászok, által megteremtett hagyományokat vitte tovább a jogi pozitivizmus talaján. A szigorú külső mélyen érző, barátságos belsőt rejt, aki sok más hallgatójával együtt engem is “pályára állított”. Nélküle nem lettem volna, lennék nemzetközi jogász. Isten éltesse!

Read Full Post »

Az év első napján viszonylag csendes módon a palesztin kormány több nemzetközi szerződéshez is küldött csatlakozási kérelmet. A Nemzetközi Büntetőbíróságra vonatkozó csatlakozási kérelme mellett annak joghatóságát elismerő egyoldalú nyilatkozatot is tett. Noha nem állam, az elmúlt évek alatt egyre szélesebb körben gyakorol olyan nemzetközi jogokat, mintha az lenne.

Politikai szinten ettől leginkább azt várja, hogy végre teljes jogú, teljes mértékben cselekvőképes államként elfogadja a nemzetközi közösség. A nemzetközi közösség legtöbb tagja pedig úgy tűnik, hogy egyetért ezzel a törekvéssel, mert különböző nemzetközi szervezetek tagjaiként és szerződések részes feleiként meg is szavazzák Palesztina tagként való felvételét. Említhetjük itt például az UNESCO-hoz csatlakozását 2011-ben.

A Nemzetközi Büntetőbíróság háborús bűnöket, emberiesség elleni bűncselekményeket, népirtást (és 2017-től agressziót) elkövető személyekkel szemben járhat el. Mivel erre joghatósága csak olyan államok esetében van, akik valamilyen módon elfogadják azt (vagy a Biztonsági Tanács határozata alapján), így eddig az izraeli-palesztin fegyveres összeütközésekkel és az izraeli megszállással nem foglalkozhatott (habár már korábban is voltak palesztin próbálkozások erre).

Palestine_Map_2007_(Settlements)A joghatóság elismerésében problematikusnak tűnik annak időbelisége, ugyanis azt visszamenőlegesen 2014. jún. 13-tól kérte. Elméletileg a nemzetközi kötelezettségek visszamenőleges vállalására van lehetőség, azonban ez korántsem csak a palesztinokat érinti, hanem az izraelieket is a megszállt palesztin területeken. Nem csoda, hogy a nyilatkozat és a csatlakozási kérelem hangos tiltakozást és sokrétű fenyegetőzést váltott ki az USÁ-ból és Izraelből.

Nehéz megjósolni, hogy vajon a bíróság tényleg fog-e eljárni a konfliktus bármely elemét illetően és azt is, hogy ez végül a humanitárius és emberi jogok nagyobb érvényesüléséhez fog-e vezetni, vagy épp ellenkezőleg, az intézmény degradálódásához (mivel az USA és Izrael következetesen elzárkózik a katonai cselekményeik nemzetközi megítélésétől). Mindenesetre nagy igazságérzettel megáldott, jogszerető emberként remélem, hogy ez a humanitárius jog szélesebb körű betartásához vezet és kíváncsian várom a folytatást…

Read Full Post »